Sk |  En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Záverečná konferencia projektu Build-up Skills
  25-11-2013
  Slovakia

  Description

  Dňa 18. novembra 2013 sa v Bratislave konala záverečná konferencia projektu Build-up Skills Slovakia, na ktorej sa za účasti predstaviteľov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, stavebných firiem, stavovských organizácií a vzdelávacích organizácií prezentovali dosiahnuté výsledky projektu - Analýza súčasnej situácie v celoživotnom vzdelávaní v sektore stavebníctva a energetiky a Cestovná mapa, tzv. „Road map“ –plán pre vzdelávanie a prípravu robotníkov na stavbách v profesiách zabezpečujúcich zníženie potreby energie v budovách. Cestovná mapa bude po schválení Vládou SR jedným z hlavných dokumentov vzdelávania zamestnancov stavebných firiem, robotníkov, stavbyvedúcich.

  Sternova_Zaverecna konferencia BUSSK - TSUS.ppt