Sk |  En

You are here

Project Profile

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  National projects:
  Slovakia
  Project short description

  Projekt BUILD UP SKILLS Slovakia je koordinovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) za podpory ďalších 4 členov konzorcia: Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS), Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP. Projekt je naplánovaný na 18 mesiacov a je rozdelený na 5 pracovných balíkov (WP). Každý pracovný balík má svojho zodpovedného člena konzorcia. Pre WP1: Riadenie projektu – ZSPS, WP 2: Analýza národného status quo – TSÚS, WP3: Príprava cestovnej mapy – ÚVS, WP 4: Schválenie činností – SIEA, WP 5: Aktivity EÚ týkajúce sa výmeny skúseností – ZSPS; šírenie informácií, využitie projektu a jeho výsledkov (nachádzajúce sa v každom pracovnom balíku) – EkoFond.

  Cieľom projektu je pripraviť prvé kroky pre národnú politiku na zlepšenie odborného vzdelávania v sektore stavebníctva a energetiky pre robotníkov pracujúcich na stavbách, aby zvládali výzvy zelenej ekonomiky, najmä „novej“ energie, t. j. energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Kľúčovou oblasťou tohto projektu je oblasť stavebníctva a energetiky. Hoci z pohľadu spotreby energie sú dôležité všetky fázy životného cyklu stavby, najdôležitejšou je výstavba budov. Preto úroveň vedomostí a zručností stavebných remeselníkov je podstatná pre nízku spotrebu energie v nových alebo významne obnovených budovách.

  Projekt je financovaný Európskou komisiou v rámci jej programu Intelligent Energy – Europe a iniciatívy BUILD UP Skills – National Qualification Platforms and Roadmaps (Pillar I).
   
  Za obsah tohto letáku zodpovedá výlučne autor. Leták projektu nereprezentuje názor Európskej únie. EACI a ani Európska komisia nezodpovedajú za použitie informácii, ktoré sú jeho obsahom.

  Hlavným výstupom projektu je pripraviť solídny základ pre zdokonalenie existujúceho systému vzdelávania a prípravy pracovnej sily v sektore stavebníctva  a energetiky, aby sa na Slovensku dosiahli ciele 20/20/20. Jednotlivými výstupmi budú:

  • Analýza súčasnej situácie v celoživotnom vzdelávaní v sektore stavebníctva a energetiky na Slovensku
  • Zoznam príkladov z praxe v oblasti celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva a energetiky na Slovensku
  • Zoznam potrebných prioritných a podporných opatrení pre jednotlivé profesie (upravené existujúce systémy a vytvorenie nových systémov)
  • Cestovná mapa pre vzdelávanie a prípravu cieľovej skupiny odborníkov
  • Národná konferencia za účasti príslušných ministerstiev a iných zainteresovaných strán
  • Odporúčania definujúce rozsah vzdelávania a akcie potrebné pre realizáciu cestovnej mapy do praxe

  Cieľové skupiny projektu

  Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci stavebných firiem a inštalatéri technických zariadení budov, ako aj pracovníci stavebného dozoru, pracovníci na stavbe a iní pracovníci. Čo sa týka profesií, projekt sa zameria predovšetkým na murárov, montážnikov okien, zhotoviteľov tepelných izolácií a hydroizolácií, montážnikov tieniacej techniky, omietkárov/štukatérov, tesárov, inštalatérov vykurovacej a chladiacej techniky, klimatizácie, tepelných čerpadiel a fotovoltických článkov, ako aj inštalatérov svetelnej techniky.

  Druhou cieľovou skupinou sú pracovníci stavebného dozoru, aby sa zlepšila ich schopnosť dokonale kontrolovať prácu a výsledky práce všetkých vyššie uvedených profesií, ktorá úzko súvisí s energetickou hospodárnosťou budov a energetickou efektívnosťou zariadení.

  Hlavné aktivity projektu

  • Pripraviť analýzu súčasnej situácie v celoživotnom vzdelávaní v sektore stavebníctva a energetiky na Slovenska
  • Zozbierať dobré príklady z praxe v oblasti celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva a energetiky na Slovensku
  • Vytvoriť zoznam potrebných prioritných a podporných opatrení pre jednotlivé profesie (upraviť existujúce systémy a vytvoriť nové systémy)
  • Cestovná mapa pre vzdelávanie a prípravu cieľovej skupiny odborníkov
  • Národná konferencia za účasti príslušných ministerstiev a iných zainteresovaných strán
  • Odporúčania definujúce rozsah vzdelávania a aktivity potrebné pre zavedenie cestovnej mapy do praxe
  • Vytvoriť webovú stránku projektu
  • Pripraviť a vytlačiť leták o projekte
  • Zorganizovať semináre a workshopy
  • Uverejniť články o projekte a jeho výsledkoch v médiách

   

  Project coordinator
  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska – ZSPS
  Contact name
  Mr. Attila Jambor
  Email address
  National website
  http://www.zsps.sk
  Project factsheet
  BUILD UP SKILLS SK (BUILD UP SKILLS SK)
  Project News
  25-11-2013 |
  Záverečná konferencia projektu Build-up Skills |
  Slovakia

  Dňa 18. novembra 2013 sa v Bratislave konala záverečná konferencia projektu Build-up Skills Slovakia, na ktorej sa za účasti predstaviteľov...

  19-03-2013 |
  Workshop Národnej kvalifikačnej platformy |
  Slovakia

  Dňa 14. marca 2013 sa konal v Bratislave v rámci projektu Build-upSkills Slovakia 2. Workshop Národnej kvalifikačnej platformy,...

  19-03-2013 |
  Účasť členov konzorcia Build-up Skills Slovakia na stretnutí v Bruseli |
  Slovakia

  V dňoch 26.-28.11.2012 sa v Bruseli konalo stretnutie, ktoré bolo zamerané na výmenu informácií a skúseností z riešenia projektu Build-up Skills (...

  19-03-2013 |
  Status Quo analýza |
  Slovakia

  Koncom januára 2013 projektový tím projektu Build-up Skills Slovakia úspešne ukončil Status Quo analýzu. Na základe tejto analýzy...

  06-11-2012 |
  Úvodná konferencia národnej platformy. |
  Slovakia

  Dňa 19. novembra 2012 sa v rámci projektu Build-upSkills Slovakia konala úvodná konferencia národnej platformy. Na tejto...

  20-06-2012 |
  Účasť slovenskej delegácie na stretnutí programu Build-up Skills v Ľubľane |
  Slovakia

  V dňoch 11. – 13- 6. 2012 sa v Ľubľane konal EU  Exchange meeting, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia projektové konzorcia  BUILD UP SKILLS...

  Project Coordinator

  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska – ZSPS

  Project Partner List

  Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. – TSÚS
  EkoFond, neinvestičný fond SPP
  Congress and Educational Centre – ÚVS
  Slovenská inovačná a energetická agentúra