Sk |  En

  Latest BUILD UP Skills activities

  04-02-2014 |  Vlastny material_3 návrh_v.3_cisty |  Slovakia
  04-02-2014 |  Príloha c. 7_cinnosti KCEB_v.3_cisty |  Slovakia
  04-02-2014 |  Príloha c. 5_stavebnictvo_v.3_cisty |  Slovakia
  04-02-2014 |  Príloha c. 4_politiky EE a OZE_v.3_cisty |  Slovakia
  04-02-2014 |  Príloha c. 3_zelene zrucnosti_v.3_cisty |  Slovakia

  National Country Pages

  Projekt BUILD UP SKILLS Slovakia je koordinovaný Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) za podpory ďalších 4 členov konzorcia:

  Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS),

  Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS),

  Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) a

  EkoFond, neinvestičný fond zriadený SPP.

  Projekt je naplánovaný na 18 mesiacov a je rozdelený na 5 pracovných balíkov (WP). Každý pracovný balík má svojho zodpovedného člena konzorcia