Sk |  En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Calendar of events in Slovakia
  19/11/2012Úvodná konferencia národnej platformy. Not available., Slovakia

  Dňa 19. novembra 2012 sa v rámci projektu Build-upSkills Slovakia konala úvodná konferencia národnej platformy. Na tejto konferencii sa okrem členov projektového tímu zúčastnili aj ostatní stakeholderi, a to zástupcovia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstva hospodárstva, stredných odborných škôl, firiem pôsobiacich v oblasti stavebníctva, strešných profesných organizácií a ďalší záujemcovia o projekt. Na konferencii sa vytvorila Národná kvalifikačná platforma a vytvorili sa pracovné skupiny, ktoré začali pracovať na Status Quo analýze.  Na konferencii odzneli príspevky, ktoré nájdete v prílohe.

   
   
   

  Location
  , Not available.
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Not available.
  Contact person
  Not available.
  Email address
  Not available.
  Related document
  Not available.
  View
  Hide
  11/06/2012Účasť slovenskej delegácie na stretnutí programu Build-up Skills v ĽubľaneNot available., Slovakia

  V dňoch 11. – 13- 6. 2012 sa v Ľubľane konal EU  Exchange meeting, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia projektové konzorcia  BUILD UP SKILLS SLOVAKIA, Ing. Lucia Boháčová Perucconi (ZSPS), Mgr. Attila Jámbor (ZSPS) a prof. Ing. Zuzana Sternová (TSÚS). Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré k predmetnej iniciatíve BUILD UP SKILLS pristúpilo až v druhej etape (Grant Agreement s EACI vstúpilo do platnosti dňa 6.6.2012). Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia STATUS QUO ANALÝZ za jednotlivé krajiny (21), ktoré začali s realizáciou projektu v prvej etape, t.j. o 6 mesiacov skôr. Počas uskutočnených workshopov boli prezentované príklady dobrej praxe, odporúčania pre nové krajiny a plagáty SQA za jednotlivé krajiny.  Pre zástupcov zo SR to bola dobrá príležitosť oboznámiť sa s výsledkami jednotlivých krajín a následne získané skúsenosti premietnuť do práce na STATUS QUO ANALÝZE za SR. Zástupcovia zo SR za zúčastnili aj stretnutia so zmluvnými partnermi, na ktorom boli prediskutované záväzky a odporúčania v súvislosti s implementáciou projektu vyplývajúce zo zmluvy.

   

   


  Location
  , Not available.
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Not available.
  Contact person
  Not available.
  Email address
  Not available.
  Related document
  Not available.
  View
  Hide

  Pages